บทความทั้งหมด

Ut ornare vehicula purus non commodo. Pellentesque dui nulla, porttitor vitae augue vel, sollicitudin sollicitudin eros. Mauris bibendum elementum feugiat.

Ut ornare vehicula purus non commodo. Pellentesque dui nulla, porttitor vitae augue vel, sollicitudin sollicitudin eros. Mauris bibendum elementum feugiat.

Ut ornare vehicula purus non commodo. Pellentesque dui nulla, porttitor vitae augue vel, sollicitudin sollicitudin eros. Mauris bibendum elementum feugiat.

Ut ornare vehicula purus non commodo. Pellentesque dui nulla, porttitor vitae augue vel, sollicitudin sollicitudin eros. Mauris bibendum elementum feugiat.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

พ่อแม่สุกรสายพันธุ์ดีที่นำเข้าจากกลุ่มประเทศยุโรป  ถูกพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์โดยฝ่ายวิชาการของบริษัท เอส พี เอ็ม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงสายพันธุ์ชั้นนำของประเทศ

บริษัท เอส พี เอ็ม นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดของเสียด้วยบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ( Biogas ) ในฟาร์มสุกรเป็นแห่งแรกๆ ของประเทศไทย

บริษัท เอส พี เอ็ม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตสุกรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  การเลี้ยงสุกรให้มีสุขภาพดี  และปลอดสารตกค้างจึงเป็นประเด็นสำคัญในการผลิตเนื้อสุกรอนามัย

ลูกสุกรที่มีอายุ 9 สัปดาห์ขึ้นไปจะถูกย้ายไปเลี้ยงยังโรงเรือนสุกรขุน ที่สร้างแบบระบบปิดควบคุมอุณหภูมิ

ลูกสุกรหย่านมที่สมบูรณ์แข็งแรงจะถูกคัดแยกจากฟาร์มสุกรพันธุ์  ส่งไปเลี้ยงยังโรงเรือนอนุบาลที่สร้างแบบระบบปิดพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ

รางวัลและระบบมาตรฐานต่างๆ เสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ แก่ลูกค้าของ เอส พี เอ็ม ด้วยรางวัลและมาตรฐาน การยอมรับระดับสากลต่างๆมากมาย

รางวัลและระบบมาตรฐานต่างๆ เสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ แก่ลูกค้าของ เอส พี เอ็ม ด้วยรางวัลและมาตรฐาน การยอมรับระดับสากลต่างๆมากมาย

รางวัลและระบบมาตรฐานต่างๆ เสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ แก่ลูกค้าของ เอส พี เอ็ม ด้วยรางวัลและมาตรฐาน การยอมรับระดับสากลต่างๆมากมาย

รางวัลและระบบมาตรฐานต่างๆ เสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ แก่ลูกค้าของ เอส พี เอ็ม ด้วยรางวัลและมาตรฐาน การยอมรับระดับสากลต่างๆมากมาย

บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานยอดเยี่ยมด้านการเพิ่มผลผลิต โดยใช้แนวคิดของลีนจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561

สุกรที่ผ่านกระบวนการเลี้ยงแบบธรรมชาติเพื่อป้องกันสารปนเปื้อนและสารตกค้างในเนื้อทีออกสู่ผู้บริโภค

เนื้อสุกรที่มีระดับ Omega 3 และ Omega 6 สูงกว่าปกติประมาณ 3 เท่า เนื่องจากสุกรดังกล่าวผ่านกระบวนการเลี้ยงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มี คุณสมบัติพิเศษ

สุกรที่เลี้ยงด้วยระบบการเลี้ยงแบบปิด เพื่อช่วยในเรื่องการควบคุมโรคระบาดต่างๆ

Powered by MakeWebEasy.com