กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์

พ่อแม่สุกรสายพันธุ์ดีที่นำเข้าจากกลุ่มประเทศยุโรป  ถูกพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์โดยฝ่ายวิชาการของบริษัท เอส พี เอ็ม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงสายพันธุ์ชั้นนำของประเทศ

บริษัท เอส พี เอ็ม นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดของเสียด้วยบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ( Biogas ) ในฟาร์มสุกรเป็นแห่งแรกๆ ของประเทศไทย

บริษัท เอส พี เอ็ม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตสุกรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  การเลี้ยงสุกรให้มีสุขภาพดี  และปลอดสารตกค้างจึงเป็นประเด็นสำคัญในการผลิตเนื้อสุกรอนามัย

ลูกสุกรที่มีอายุ 9 สัปดาห์ขึ้นไปจะถูกย้ายไปเลี้ยงยังโรงเรือนสุกรขุน ที่สร้างแบบระบบปิดควบคุมอุณหภูมิ

ลูกสุกรหย่านมที่สมบูรณ์แข็งแรงจะถูกคัดแยกจากฟาร์มสุกรพันธุ์  ส่งไปเลี้ยงยังโรงเรือนอนุบาลที่สร้างแบบระบบปิดพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ

Powered by MakeWebEasy.com