เนื้อสัตว์

สุกรที่ผ่านกระบวนการเลี้ยงแบบธรรมชาติเพื่อป้องกันสารปนเปื้อนและสารตกค้างในเนื้อทีออกสู่ผู้บริโภค

เนื้อสุกรที่มีระดับ Omega 3 และ Omega 6 สูงกว่าปกติประมาณ 3 เท่า เนื่องจากสุกรดังกล่าวผ่านกระบวนการเลี้ยงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มี คุณสมบัติพิเศษ

สุกรที่เลี้ยงด้วยระบบการเลี้ยงแบบปิด เพื่อช่วยในเรื่องการควบคุมโรคระบาดต่างๆ

Powered by MakeWebEasy.com