เนื้อสุกรธรรมชาติปลอดสารพิษ ( Green Pork )

Last updated: 2011-09-05  |  8819 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เนื้อสุกรธรรมชาติปลอดสารพิษ ( Green Pork )

Green Pork  คือ สุกรที่สะอาดและปลอดภัยจากสารปนเปื้อน และสารเคมีต่าง ๆ เนื่องจากสุกรได้ผ่าน กระบวนการเลี้ยงและควบคุมโรคแบบพิเศษที่ประยุกต์จากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน การใช้เชื้อจุลินทรีย์เสริมเป็น Probiotic และน้ำหมักสมุนไพร มาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเคมีต่างๆ ในการเลี้ยงและรักษาโรคสุกร

ผู้บริโภคเนื้อสุกร Green Pork นั้น  นอกจากจะได้บริโภคเนื้อสัตว์อนามัย ปลอดภัยจากสารตกค้างแล้ว ยังจะได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนไปในตัวด้วย เนื่องจากกระบวนการผลิต Green Pork จะเป็น Zero Waste หรือ กระบวนการที่ไม่มีการปลดปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเลยนั่นเอง

 


 

Powered by MakeWebEasy.com