เนื้อสุกรอนามัย

Last updated: Sep 5, 2011  |  2869 จำนวนผู้เข้าชม  |  เนื้อสัตว์

เนื้อสุกรอนามัย

สุกรที่เลี้ยงด้วยระบบการเลี้ยงแบบปิด เพื่อช่วยในเรื่องการควบคุมโรคระบาดต่างๆ รวมทั้งเป็นสุกรที่มีการควบคุมการใช้ยาและสารเคมีต่างๆในการเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเนื้อสุกรดังกล่าวสะอาดและปลอดภัยจากสารตกค้าง ต่างๆ

Powered by MakeWebEasy.com