ระบบการบำบัดของเสียและการดูแลสิ่งแวดล้อม

Last updated: 6 ก.ค. 2565  |  5836 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ระบบการบำบัดของเสียและการดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส พี เอ็ม นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดของเสียด้วยบ่อหมักก๊าซชีวภาพ( Biogas ) ในฟาร์มสุกรเป็นแห่งแรกๆ ของประเทศไทย โดยของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฟาร์มของบริษัทจะถูกลำเลียงและส่งไปยังบ่อหมักก๊าซชีวภาพผ่านระบบท่อใต้ดิน เพื่อเปลี่ยนของเสียดังกล่าวให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งถูกนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนหมุนเวียนในฟาร์ม ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบฟาร์มไปพร้อมๆกับช่วยประหยัดการใช้พลังงานของชาติ

ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของบริษัท   และบ่อหมักก๊าซชีวภาพของบริษัทนั้น   ได้กลายเป็น
สถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆมากมาย  อาทิ  หน่วยงานราชการ, สถาบันการศึกษาและ องค์กรจากต่างประเทศ  เป็นต้น 

ปัจจุบัน เอส พี เอ็ม เป็นฟาร์มสุกรแห่งแรกของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการขายคาร์บอนเครดิต ( CDM ) จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากฟาร์มสุกร เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกด้วย

  

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com