ฝ่ายวิชาการและห้องปฏิบัติการ

Last updated: 6 ก.ค. 2565  |  4722 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ฝ่ายวิชาการและห้องปฏิบัติการ

บริษัท เอส พี เอ็ม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตสุกรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  การเลี้ยงสุกรให้มีสุขภาพดี  และ
ปลอดสารตกค้าง จึงเป็นประเด็นสำคัญในการผลิตเนื้อสุกรอนามัย จึงได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาขึ้นมา  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการสุขาภิบาลและการวินิจฉัยโรคสุกรในฟาร์ม   

โดยทีมงานฝ่ายวิชาการ  อันประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่   ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการฟาร์ม  และ  ด้านสุขภาพสุกร ซึ่งจะมีหน้าที่ประสานงานติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำต่าง ๆ มาร่วมให้คำปรึกษาด้วย  รวมทั้งมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มและการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของสุกรให้แก่พนักงานผู้เลี้ยงสุกรอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้บริษัทสามารถดูแลและจัดการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพของสุกรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถผลิตสุกรที่มีสุขภาพดี ปลอดสารตกค้าง และปลอดภัยต่อผู้บริโภคออกสู่ตลาดได้

Powered by MakeWebEasy.com