สุกรขุน

Last updated: 6 ก.ค. 2565  |  7479 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สุกรขุน

ลูกสุกรที่มีอายุ 9 สัปดาห์ขึ้นไปจะถูกย้ายไปเลี้ยงยังโรงเรือนสุกรขุน ที่สร้างแบบระบบปิดควบคุมอุณหภูมิ
( Evaporation Cooling System ) เพื่อให้สุกรอยู่อย่างสบายและสามารถควบคุมเชื้อโรคจากภายนอกได้เป็น
อย่างดี  รวมทั้งการเลี้ยงสุกรแบบไม่แออัด ส่งผลให้สุกรไม่เกิดความเครียด โดยสุกรดังกล่าวจะได้รับอาหารเหลว
ที่มีคุณภาพสูงจากระบบการจ่ายอาหารที่ควบคุมระดับความแม่นยำด้วยคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้สุกรมีอาหารกินเต็มที่ เจริญเติบโตเร็ว สามารถส่งออกสู่ตลาดได้ทันตามความต้องการ

Powered by MakeWebEasy.com