สุกรอนุบาล

Last updated: 6 ก.ค. 2565  |  6498 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สุกรอนุบาล

ลูกสุกรหย่านมที่สมบูรณ์แข็งแรง จะถูกคัดแยกจากฟาร์มสุกรพันธุ์ส่งไปเลี้ยงยังโรงเรือนอนุบาล ที่สร้างแบบระบบปิด  พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ( Evaporation Cooling System ) เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกไปพร้อมๆกับการให้ความอบอุ่นที่เพียงพอเหมาะสมกับสุกรอนุบาลในแต่ละช่วงอายุ ประกอบกับการได้รับอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง ส่งผลให้สุกรอนุบาลมีเจริญเติบที่ดี พร้อมที่จะส่งออกสู่ฟาร์มสุกรขุน หรือ จำหน่ายแก่ลูกค้าภายนอกสำหรับเลี้ยงเป็นสุกรขุนต่อไป 

Powered by MakeWebEasy.com