ราคาประกาศ

Last updated: 6 ก.ค. 2565  |  11831 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราคาประกาศ

รายการสินค้า Week Date Price +/- Unit Reference
เป็ดรุ่น 10
9
02/03/2558
23/02/2558
110
110
  บาท/ตัว  
ลูกเป็ดไข่ 10
9
02/03/2558
23/02/2558
14
14
  บาท/ตัว  
ลูกไก่เนื้อ
10
9
02/03/2558
23/02/2558
7.50
7.50
  บาท/ตัว  
ลูกไก่ไข่
10
9
02/03/2558
23/02/2558
8
8
  บาท/ตัว  
ไก่รุ่นไข่ 10
9
02/03/2558
23/02/2558
105
115
  บาท/ตัว  
ลูกสุกรขุนเล็ก
10
9
02/03/2558
23/02/2558
1,800
1,800
58
60
บาท/ตัว  
ลูกสุกร ขุนเล็ก W (Free PRRS.) 10
9
02/03/2558
23/02/2558
1,900
1,900
58
60
บาท/ตัว  
ลูกสุกร ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม
10
9
02/03/2558
23/02/2558
1,500
1,500
  บาท/ตัว  
สุกร ขุนเล็ก W 10
9
02/03/2558
23/02/2558
1,400
1,400
  บาท/ตัว  
สุกรแม่พันธุ์ 10
9
02/03/2558
23/02/2558
4,000
4,000
60
60
บาท/ตัว  
สุกรพันธุ์
10
9
02/03/2558
23/02/2558
6,000
6,000
60
60
บาท/ตัว  
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด
10
9
02/03/2558
23/02/2558
10,000
10,000
  บาท/ตัว  
สุกรพ่อพันธุ์(พ่อพันธุ์ลูกผสม31)
10
9
02/03/2558
23/02/2558
25,000
25,000
  บาท/ตัว  
 
 

Powered by MakeWebEasy.com