เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561

Last updated: Jan 31, 2018  |  1663 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาพข่าว / การทำกิจกรรม

เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 5 ก.พ. 2561 ณ ฟาร์ม โคนมไทย - เดนหมาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีPowered by MakeWebEasy.com